pasek1.jpg (1530 bytes)

logo.jpg (24406 bytes)

      oferta_left.gif (1039 bytes)

agreg_proszk.jpg (20480 bytes)

Oferujemy sprzedaż następujących produktów:
  • gaśnic śniegowych, proszkowych,pianowych i śniegowych
  • agregatów proszkowych i pianowych
  • generatorów piany lekkiej

Ceny producentów!!!

Zapewniamy konserwację i naprawę sprzętu PPOŻ

oraz

impreganację ognioochronną

agregat.jpg (21400 bytes)

g_proszk.jpg (16661 bytes)

Projektujemy i zabezpieczamy budynki i wyjścia ewakuacyjne pod względem przeciwpożarowym

g_proszk2.jpg (19204 bytes)

g_pian1.jpg (17585 bytes)

Oznakowujemy obiekty:

pikt_1.jpg (29911 bytes)

pikt_3.jpg (31520 bytes)

                                strzalka.gif (808 bytes)